БИТКА ЗА ЗНАЊЕУ оквиру акције Битка за знање Фонда Б92 у марту 2017. године, наша школа је добила донацију 5 mBot робота за учење програмирања. У оквиру ове акције наши ученици учествују у такмичењу "Кодиграње" које обухвата програмирање робота по датим задацима.

Oви савремени наставни алати, помоћу којих уче деца широм света, обезбедиће да и наши старији основци стекну драгоцена знања и вештине неопходне за живот у 21. веку.

http://bitkazaznanje.rs/