МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РАЧУНАРСКЕ И ИНФОРМАТИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ "ДАБАР"

У периоду од  27.11.2017 до 30.12.2017. у ОШ ''Ђура Даничић'' у Београду за млађе ученике одржано је школско такмичење “из рачунарске и информатичке писмености ,,Дабар. Организатор и ментор такмичења је била учитељица Наташа Симуновић.
Циљеви такмичења су:

  • Побољшање и унапређење информатичких вештина;
  • Ширење и популаризација рачунарства и информатике;
  • Упоредити знање из области рачунарских наука и информационих технологија између ученика и студената у Србији и Европи;
  • Откривање даровитих ученика и студента из информатике.

У овом такмичењу учешће је узело укупно 100 ученика, и то 55 ученика првог и другог разреда и 45 ученика трећег и четвртог разреда. Такмичење је реализовано преко онлине система такмичења, који се по истеку датог времена аутоматски затвара а резултати се чувају у оквиру система.

Еваулација задатака и бодовање врши се централно преко интернета. Сви такмичари су рангирани заједно, без обзира где су учествовали на такмичењу. Резултате школских такмичења Програмски одбор шаље ментору у школи најкасније 14 дана после такмичења