ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2017/2018.

Наставничко веће ОШ "Ђура Даничић"
у Београду је изабрало
ИГОРА ЈАЊИЋА
за ђака генерације школске 2017/2018. године