Настава се изводи у кабинету информатике у новој  дигиталној учионици. Она располаже са 30 клијентских места повезаних у локалну мрежу, АДСЛ линију за интернет и видео бим. Оперативни систем који се користи је MultiPoint Server 2010.
Наставу предаје Виoлета Јеринкић, дипл. инг. oрганизациoних наука, смер инфoмациoни системи.

 Циљ образовно-васпитног рада је да ученике оспособимо за самостално коришћење рачунара.