ЈАВНЕ НАБАВКЕ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

 

Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга - екскурзије 2018

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга – извођење екскурзије 2018

Конкурсна документација за јавну набавку услуга – извођење екскурзије

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга – извођење екскурзије

Одлука о додели уговора - електрична енергија 2017

Конкурсна документација за јавну набавку добара - електрична енергија 2017

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара - електрична енергија 2017

Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга - екскурзије 2017

Одлука о додели уговора - екскурзије 2017

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде - екскурзија 8 разред 2017

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде - екскурзија 8 разред 2017

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде - екскурзија 8 разред 2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - екскурзија 8 разред 2017

Измена и допуна конкурсне документације - екскурзија 8 разред 2017

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде - екскурзија 8 разред 2017

Позив за подношење понуда - екскурзија 8 разред 2017

Конкурсна документација - екскурзија 8 разред 2017

Обавештење о закљученом уговору - исхрана 2017

Одлука о додели уговора - исхрана 2017.

Одоговор на Захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга - исхрана ученика

Позив за подношење понуда - исхрана 2017.

Конкурсна документација - исхрана 2017.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности
добара– електрична енергија

Одлука о додели уговора - електрична енергија 2017.

Позив за подношење понуда - електрична енергија 2017.

Конкурсна документација - електична енергија 2017.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга - исхрана ученика

Одлука о додели уговора -исхрана 2016/2017.

Одговор на захтев за појашњење документације - исхрана 2016/2017.

Позив за подношење понуда - исхрана 2016/2017.


Конкурсна документација за јавну набавку услуга - исхрана
2016/2017.

Oбавештење о закљученом уговору - исхрана 2016


Позив за подношење понуда - исхрана 2016

Конкурсна документација - исхрана 2016

Одлука о додели уговора - електрична енергија


Измена конкурсне документације - електрична енергија

Измена рока - електична енергија

Појашњење - електична енергија

Позив за подношење понуда - електична енергија

Конкурсна документација - електична енергија

Правилник о набавкама ОШ "Ђура Даничић"