КОРАЦИ ПРИЛИКОМ УПИСА УЧЕНИКА У 1. РАЗРЕД

 

  1. Родитељ/законски заступник обавља лекарске прегледе детета и од надлежног педијатра узима – Потврду о здравственом прегледу детата.
  2. У наведеном термину (од 10.4.-31-5.2018.) са СВОМ потребном документацијом, наведеном у Обавештењу за упис (осим Уверења о похађању припремног предшколског прогама), родитељ долази код административног радника школе ( канцеларија бр. 31/2 спрат) и заказује тестирање.
  3.  Доказ о здравственом прегледу детета је обавезан документ при заказивању тестирања.
  4. Након изабраног  термина родитељ/законски заступник доводи дете на тестирање код педагога (канцеларија бр. 11/ приземље.

 

                                  СРЕЋАН ПОЛАЗАК У ШКОЛУ!

 

 

повратак на страницу ПРВАЦИ