МЕДИЈАТЕКАРСКА СЕКЦИЈА

У ОКВИРУ МЕДИЈАТЕКЕ А У ЦИЉУ УКЉУЧИВАЊА УЧЕНИКА У РАД НА ШКОЛСКОМ САЈТУ РЕАЛИЗОВАЋЕ СЕ 2 ГРУПЕ РАДИОНИЦА:

1. КРЕАТИВАН РАД У PHOTOSHOPU“  И

2. WEB DESIGN – програм DREAMWEAVER

Ове радионице су осмишљене да изађу у сусрет интересовањима ученика. Обзиром да су деца оптерећена са бројним школским и ваншколским обавезама, трајање ових радионица је 12 недеља и реализују се у групама до 15 ученика. Тако ученици могу да задовоље потребу за учењем неког програма а да то није обавеза која траје целу школску годину.

Ове радионице држи медијатекар школе Виолета Јеринкић.
РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА РАДИОНИЦА КРЕАТИВАН РАД У PHOTOSHOPU
ЗА УЧЕНИКЕ 7. РАЗРЕДА

 

7/1 и 7/2

УТОРАК 13:10 – 14:00

7/3

СРЕДА 13:10 – 14:00