ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОВЕРИ ПОДАТАКА НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА

ПОДАТКЕ О УЧЕНИЦИМА, ВЕЗАНЕ ЗА УПИС, МОЖЕТЕ ВИДЕТИ НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НА АДРЕСИ:

www.upis.mpn.gov.rs

Потребно је да ученици (и родитељи) провере своје податке и евентуалне исправке пријаве одељењском старешини најкасније до ПЕТКА 22.6.2018.. до 11 часоваИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ