ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИГОВОРЕ НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА


ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА БИЋЕ ИСТАКНУТИ 22.6.2018. ГОДИНЕ У ХОЛУ ШКОЛЕ ОД 8.00-12.00 ЧАСОВА.

МОЛИМО ВАС ДА УКОЛИКО УЛАЖЕТЕ ПРИГОВОР НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
ДОЂЕТЕ У СУБОТУ 23.6.2018. ГОДИНЕ У МАТИЧНУ ОШ "ЂУРА ДАНИЧИЋ" ОД 8.00 ДО 13:00 ЧАСОВА,
КАКО БИСМО НА ВРЕМЕ ПРЕДАЛИ ВАШЕ ПРИГОВОРЕ ШКОЛСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА ПРИГОВОРЕ КОЈА ЋЕ БИТИ У ОШ "ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ" ОД 8:00-16:00 ЧАСОВА

Директор

Ирена Иванов Каличанин

Ученик или родитељ, односно старатељ има право на увид у тест. Увид у тест омогућава школска комисија која дежура у школи од 8:00 до 13:00 часова у СУБОТУ 23.6.2018.

Уколико ученик сматра да постоје грешке у бодовању његовог рада, родитељ или старатељ ученика има право да уложи приговор. Родитељ или старатељ ученика улаже приговор Школској комисији за приговоре након увида у тест у СУБОТУ 23.6.2018.. г. од 8:00 до 13:00 часова искључиво у писаној форми на Обрасцу 11. Овај образац родитељ, односно старатељ добија у школи.

Школску комисију за приговоре чине три предметна наставника који су учествовали у раду комисије за прегледање српског, односно матерњег језика и математике, и пет предметних наставника који су учествовали у раду комисије за прегледање комбинованог теста.

Школска комисија за приговоре одмах решава приспеле приговоре и одговор на поднети приговор даје родитељу, односно старатељу такође у писаној форми, на Обрасцу 12. Школска комисија за приговоре доставља све одговоре на приговоре и школској комисији.

Уколико ученик није задовољан одговором школске комисије за приговоре, родитељ, односно старатељ има право да поднесе приговор Окружној комисији у ПОНЕДЕЉАК 25.6.2018. од 8:00-16:00 часова у ОШ "Карађорђе", Јове Илића 2, 2469152; 2167290.

Право приговора Окружној комисији имају само они ученици који су претходно уложили приговор Школској комисији за приговоре. Уз приговор Окружној комисији родитељ, односно старатељ обавезно прилаже и одговор Школске комисије за приговоре.

Окружна комисија за приговоре одмах решава приспеле приговоре и одговор на поднети приговор даје родитељу, односно старатељу такође у писаној форми, на Обрасцу 12а. Окружна комисија за приговоре доставља све одговоре на приговоре и Школској комисији.
Одлука Окружне комисије за приговоре у другом степену је коначна. Републичка комисија не решава приговоре на резултате завршног испита.