ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРОВЕРУ ЛИСТЕ ЖЕЉА


ПРОВЕРА ЛИСТЕ ЖЕЉА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА ОБАВИЋЕ СЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ИЛИ НА САЈТУ http://upis.mpn.gov.rs
У СРЕДУ 4.7.2018. ГОДИНЕ ОД 8.00 ЧАСОВА

ПРИЈЕМ ЖАЛБИ УЧЕНИКА НА ИЗРАЖЕНЕ ЖЕЉЕ И УНОС ИСПРАВКИ ОБАВИЋЕ СЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
У СРЕДУ 4.7.2018. ГОДИНЕ ОД 8.00-15.00 ЧАСОВА