ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ


ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ/МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА ЈЕ ПОНЕДЕЉАК 18.6.2018.

ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЈЕ У УТОРАКАК 19.6.2018. И

ИСПИТ СА КОМБИНОВАНИМ ТЕСТОМ ЈЕ У СРЕДУ 20.6.2018.

Дозвољени прибор за ученике:

ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ –
графитна и плава хемијска оловка, гумица,

ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;

- У сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика;

- У просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;

- Сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.15 на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;

- Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ