ОГЛЕДНИ ЧАС ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА НА ТЕМУ "ИГРЕ СЛОВИМА И РЕЧИМА"


Дана 31.1.2014. године у 12:30 одржан је угледни час у одељењу 1-1 из српског језикана тему "Игре словима и речима".

На овом часу примењен је групни облик рада.

Час је припремила и реалиозвала учитељица Наташа Симуновић.Фотографије