ОТВОРЕНА ШКОЛА ЗА РОДИТЕЉЕ

У оквиру програма сарадње са породицом, према Годишњем плану рада школе реализоваће се ОТВОРЕНА ШКОЛА ЗА РОДИТЕЉЕ.

Тада родитељи / старатељи могу присуствовати васпитно образовном раду, уз претходни договор са наставницима. Термини су претпоследње недеље у месецу према следећем распореду:

родитељи / старатељи могу присуствовати васпитно образовном раду, уз предходни договор са наставницима а термини су према следећем распореду:

СЕПТЕМБАР - понедељак – 25.9.2017.
ОКТОБАР - уторак – 31.10.2017.
НОВЕМБАР - среда – 29.11.2017.
ДЕЦЕМБАР - четвртак – 26.12.2017.
ЈАНУАР - петак – 26.1.2018.
ФЕБРУАР - понедељак – 26.2.2018.
МАРТ - уторак – 27.3.2018.
АПРИЛ - среда – 24.4.2018.
МАЈ- четвртак – 31.5.2018.
ЈУН- петак – 8.6.2018.