ПРЕДМЕТНА НАСТАВА - ЕНГЛЕСКИ И ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Весна Петровић, професор енглеског језика и књижевности
Тања Чаревић, професор енглеског језика и књижевности
Ivana Zivkovic
Ивана Живковић, професор италијанског и енглеског језика и књижевности
Презентација:http://italijanskijezikblog.wordpress.com/
Викторија Перић, професор енглеског језика и књижевности