РЕЧ ДИРЕКТОРА

У ОШ „Ђура Даничић „ у Београду примењује се методологија пројеката који су усмерени на дете: „Корак по корак“ (Step by step) и Школско развојно планирање.
            У центру свих програма је дете, његове способности, интересовања, креативност, идеје, па и жеље.
 Дакле, циљ је да се ђацима процес учења учини што лакшим и занимљивијим, а њихово одрастање да буде што безбрижније и срећније.
            Учење по програму „Корак по корак“ ученици истражују, размишљају, решавају проблеме, сазнају, повезују старо и ново, примењују научено, доносе одлуке, сарађују, планирају, поштују различитост, развијају самосталност, самопоштовање, толерантност, одговорност, вештину комуникације....
            У програму су заступљени креативност, прилагодљивост, отвореност, демократичност, индивидуализација, тематско планирање, партнерство, повезаност школе, породице и локалне заједнице, професионализам, стално учење и усавршавање.
            У оквиру Школског развојног планирања наставници предметне наставе (од 5 до 8 разреда) су се обучили интерактивним методама учења како би могли да прихвате ученике који су четири године учили по програму „Корак по корак“. Јер ко жели да на одговарајући начин образује и васпитава младе мора да то ради на њиховом језику, прилагођено њиховом узрасту и времену у ком живе.
            Школа ће и у будуће пратити савремена кретања у области образовања и васпитања које олакшавају ученицима процес учења, сазнавања, које развијају креативност. Јер ученици школу треба да доживљавају као средину у којој могу слободно да размишљају, истражују, стварају и исказују своју индивидуалност.
                                                               
Директор ОШ „Ђура Даничић“ Београд
 Боривој Кнежевић