ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Након поступка вредновања рада школе у протеклом периоду формиран је на Наставничком већу Стручни тим за израду развојног плана. Овим документом желимо да одредимо основне приоритетне области у наредном четворогодишњем периоду. Овај документ је флексибилан за дипуне, измене и промене у наредном периоду.

Школа реализује трећи циклус Школског развојног плана.

Приоритетне области промена су:

 1. Настава и учење (наставне и ваннаставне активности)
 2. Унутрашњи и спољашњи односи (сарадња са родитељима и локалном заједницом)
 3. Комуникација (кодекс понашања)
 4. Опремљеност школе (организација школског простора)

Наставничко веће је формирало нови Тим за ШРП. Координатор Тима је Светлана Миленовић, проф. српског језика. У наредне четири године Стручни тим радиће у следећем саставу: Боривој Кнежевић, директор школе, Милка Богић, психолог, Ирена Иванов-Каличанин, проф. физике и координатор Тима за самовредновање, Ивана Јанков, проф. биологије, Виолета Јеринкић, медијатекар, Снежана Матић, проф. разредне наставе, Бранка Анђековић, проф. разредне наставе, Бојана Илић, дипломирани филозоф, представник локалне самоуправе, Гордана Пауновић, родитељ, Ђорђе Бакоч 8/1 и Данијела Стоканић 8/3, представници Ученичког парламента, Весна Виријевић, проф. грађанског васпитања.

НАША СНАГА

 • Традиција дуга близу 50 година у васпитању и образовању ђака
 • Стручан наставни кадар
 • Учешће и успеси наших ђака на различитим такмичењима
 • Пројекат „Креативан рад са децом на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци (од 3-6.разреда)
 • Пројекат „Здраво растимо“ (реализација у 7. разреду)
 • Дигитална учионица опремљена новим комјутерима
 • Отвореност наставног кадра за стручно усавршавање

НАША СЛАБОСТ

 • Слаба сарадња са локалном заједницом
 • Слабији тимски рад
 • Недовољно развијене ваннаставне активности
 • Међуљудски односи
 • Слаба сарадња са родитељима
 • Недовољно укључивање школе у нове националне и међународне пројекте
 • Примена наученог кроз праксу

НАША МИСИЈА

Мисија наше школе је повезаност школе и живота, заправо примена наученог кроз праксу. Развитак личности ученика и наставника, међусобно разумевање, толеранција и сарадња кроз тимски рад, креативне радионице.

НАША ВИЗИЈА

Желимо да постанемо школа која квалитетно и занимљиво креира време, а наставници су сарадници, координатори и саветници које ђаци уважавају и радо испуњавају своје обавезе.