СПОРТСКИ ТЕРЕНИ


У дворишту школе налазе се спољни спортски терени.