ТАКМИЧЕЊА ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

Школске 2016/2017. године ученици су учествовали у великом броју на свим верификованим такмичењима која су планирана на нивоу школе, општине, града и републике.

Резултати са такмичења 2016/2017.