ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У 1. ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Упис деце у 1. разред обавиће се у времену од 2.04.2018.године до 31.05.2018. године у складу са чл.18. Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 55. Закона о основном образовању и васпитању.

            Упис у први разред школске 2018/2019. године је ОБАВЕЗАН ЗА СВУ ДЕЦУ:

  • Која су рођена од 01.03.2011. године до 28.02.2012. године.


Деца рођена од 01.03.2012. године до 31.08.2012. године уписују се у први разред након провере спремности за полазак у школу.
 
У Школи се учи енглески од првог разреда, а немачки или италијански језик од петог разреда.

Школа има организован продужени боравак и исхрану ученика.

Документација потребна за упис
ученика у први разред:

  • Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопијa) који може бити старији од 6 месеци (задржава се)
  • Доказ о здравственом прегледу детета (потврда надлежног педијата)
  • Лична карта родитеља/законског заступника детета (на увид)
  • Уветрење предшколске установе о  похађању припремног предшколског програма (доставити након добијања уверења а после 1.9.2018.)

У први разред наше школе могу се уписати и деца са подручја друге школе подношењем захтева школи.

  • Заказивање тестирања обавља се  у канц. бр. 31/ 2 спрат
     од 8 до 15 часова сваког радног дана. 

Кораци приликом уписа ученика у 1. разред

 

повратак на страницу ПРВАЦИ