ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У 1. ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ


  Упис деце у 1. разред обавиће се у времену од 01.04.2017. године до 31.05.2017. године у складу са чл. 98 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гл. бр.55/13)

Упис у први разред школске 2017/2018. године је ОБАВЕЗАН ЗА СВУ ДЕЦУ:

  • Која су рођена од 01.03.2010.године до 28.02.2011.године.


Деца рођена од 01.03.2011. године до 31.08.2011. године могу да се пријаве за проверу спремности за полазак у школу.

У Школи се учи енглески од првог разреда, а немачки или италијански језик од петог разреда.

Школа има организован продужени боравак и исхрану ученика. Боравак воде два професора разредне наставе.

Документација потребна за упис
ученика у први разред:

  • Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопијa) који може бити старији од 6 месеци (задржава се);
  • Потврда о здравственом стању детета (задржава се)
  • Лична карта родитеља или старатеља (на увид).
  • Потврда из вртића да је дете похађало припремни предшколски програм (задржава се)

У први разред наше школе могу се уписати и деца чије пребивалиште није на подручју које обухвата наша Школа.

  • Заказивање тестирања обавља се  у канцеларији бр. 31/II спрат
    од 8:00 до 15:00 часова, сваког радног дана.

 

 

 

 

повратак на страницу ПРВАЦИ