ЗАШТО БАШ ЂУРА?

ОШ ''Ђура Даничић'' има традицију да је отворена за промене, иновације, истраживање и сарадњу са васпитно -образовним институцијама ради размене и унапређења квалитета наставе.

Укључени смо у више пројеката.  У центру свих програма је дете, његове способности, интересовања, креативност, идеје, па и жеље. Школа промовише позитивне моралне и вредносне ставове према свим ученицима.

Дакле, циљ је да се ђацима процес учења учини што лакшим и занимљивијим, а њихово одрастање да буде што безбрижније и срећније.

Ученици у процесу учења: истражују, размишљају, решавају проблеме, сазнају, повезују старо и ново, примењују научено, доносе одлуке, сарађују, планирају, поштују различитост, развијају самосталност, самопоштовање, толерантност, одговорност, вештину комуникације....

У програму су заступљени креативност, прилагодљивост, отвореност, демократичност, индивидуализација, тематско планирање, партнерство, повезаност школе, породице и локалне заједнице, професионализам, стално учење и усавршавање.

Наши ученици школу доживљавају као средину у којој могу слободно да размишљају, истражују, стварају и исказују своју индивидуалност.


- Основна предност школе је КВАЛИТЕТ НАСТАВЕ - што доказују резултати са такмичења

- "Ђура" је ПРВА ШКОЛА на општини Вождовац по резултатима са такмичења школске 2012/2013.

- Безбедност ученика је у првом плану

- Ученици старијих разреда иду стално пре подне у школу

- Наставници примењују савремене методе и технике рада и припремају ученике не само за даље школовање, већ и за живот

- У нашој школи се врши промоција здравог начина живота кроз пројекат: "Здраво растимо".

- Такође се реализују многи пројекти: "Школа ван школе", "Креативан рад на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци", "Програм оснаживања породица", "Самовредновање школе"...


Додатне предности наше школе су:

- Медијаторски кутак

- Предшколска група


- Продужени боравак

- Коришћење интернета у настави - дигитална учионица и медијатека

- Видео бим у настави

- Бесплатна припрема за упис у средње школе

- Бесплатна професионална орјентација за ученике наше школе

- Пливање за ученике старијих разреда

- У школи се уче енглески језик као обавезан и немачки или италијански језик као изборни предмети