ДИРЕКТОР ШКОЛЕИрена Иванов Каличанин, професор физике