РАЧУНОВОДСTВО ОШ "ЂУРА ДАНИЧИЋ"ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА:

Бранка Мијаиловић,
дипломирани економиста

 

БЛАГАЈНИК:

Маргита Живковић