ПРЕДМЕТНА НАСТАВА – ЕНГЛЕСКИ И ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Весна Петровић, професор енглеског језика и књижевности

Тања Чаревић, професор енглеског језика и књижевности
Ivana Zivkovic
Ивана Живковић, професор италијанског и енглеског језика и књижевности
Презентација:http://italijanskijezikblog.wordpress.com/

Викторија Перић, професор енглеског језика и књижевности