Обавештење за ученике и родитеље о начину писмених и усмених провера знања у току другог полугодишта школске 2018/2019

Обавештење за ученике и родитеље о начину писмених и усмених провера знања у току другог полугодишта школске 2018/19.год.
Одлуком чланова Стручног већа математике ,а уз сагласност Одељенских већа од петог до осмог разреда писмене провере из математике у току другог полугодишта биће реализоване сходно плану који је истакнут на сајту школе,а на следећи начин:
1.ученик има на располагању своју збирку задатака( Збирка задатака из математике за 5 ,6,7 или 8 разред са решењима ) за време трајања писмене провере;
2.има право увида у решења ,али је поступак обавезан и одлучујући у верификацији оцене;
Ученик код кога се пронађе унапред исписан поступак у збирци или било који вид
недозвољене помоћи ,сем горе наведене могућности неће моћи наставити решавање дате провере и биће предложена васпитно дисциплинска мера.
Усмене провере(теоријска знања) биће реализоване у току месеца маја 2019.год.и то на следећи начин:
1. списак питања из теорије биће објављена на сајту најкасније до 15.04.2019.год.за све разреде;
2.комбинације од пет питања , са списка објавњених питања, налазиће се на штампаним цедуљама;
3.пре одговора ученик бира цедуљу по жељи;
4. сваки ученик одговара на пет постављених питања са изабране цедуље ;

Чланови СВ су наведену одлуку донели у циљу смањења евентуалних стресних ситуација које писмена и усмена провера може да проузрокује код ученика ,као и постизања што бољих постигнућа и веће мотивације за савладавање наставног плана и програма из математике.

Руководилац Стручног већа математике:Весна Сандић