Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци

Угледни час одељенске заједнице, тема: ,Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“- сарадња са Градским заводом за јавно здравље

Дана, 16. 4. 2019. године одржан је угледни час одељенске заједнице од стране групе  наставника у чијем тиму су били наставница биологије Вилета А. Дупор, наставница математике Зорица Мићевић, наставница грађанског васпитања Весна Виријевић, наставник верске наставе Србислав Луковић, наставница српског језика Данијела Костић, логопед школе Радмила Илић и учитељица Сања Вучић са ученицима одељења 7/3 и 5/3.

Угледни час обухватио је презентацију вишемесечног рада ученика и наставника на пројекту чији је оснивач Градски завод за јавно здравље под називом ,,Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“. С обзиром на то да наша школа има одличну сарадњу са представницима Градског завода за јавно здравље, тако је било и овог пута.

Ученици су представили резултате рада истраживања на тему психоактивних супстанци, начине њиховог штетног утицаја на човеков организам путем израде различитих едукативних плаката, прича, песама, филма у ком су они главни актери догађаја. Сви припремљени материјали изазвали су посебну пажњу и реакцију присутних наставника и ученика јер на очигледан, креативан начин доприносе подстицању развијања свести о штетном утицају ПАС код ученика.

Час су пратиле и различите активности, од уводне игре која је захтевала одупирање индивидуе (ученика) притиску вршњака, игре асоцијације, квиза до малог истраживања на самом крају часа који је подразумевао искуство присутних ђака и ученика у конзумацији неких од штетних супстанци. Поменуте активности додатно су допринеле динамици часа.

 

У млађем разреду, у одељењу 2/3 поменута тема подређена је узрасту ученика. Сходно томе ученици су се  истраживачки бавили темом нездраве исхране, нездравим намирницама (слаткишима, грицкалицама, брзом храном, додацима исхрани) и израдом едукативних плаката у групном раду приказали штетан утицај нездраве исхране на здравље човека, пре свега детета.

 

Чланови тима