ИНФОРМАЦИЈА О НОВОМ СМЕРУ У ГИМНАЗИЈАМА ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ ТАЛЕНТОВАНИ ЗА БИОЛОГИЈУ И ХЕМИЈУ

Од септембра 2019. године Пета београдска гимназија и Осма београдска гимназија уписују одељења ученика    са посебним способностима за биологију и хемију.

Заинтересовани ученици пријављују се за упис  од 14. до 17. маја у Петој београдској, односно у Осмој београдској гимназији  од 8 до 16 часова.

Пријемни испит  одржаће се  1. јуна  2019. године.   Ученици  на пријемном испиту решавају тест из    биологије  или хемије, односно   комбинован тест,   уколико се изјасне за полагање оба предмета. Задаци на тесту  су средњег и напредног нивоа и препоручује се припрема ученика израдом задатака комбiнованог теста из  Збирке  задатака за завршни испит. Ученик је положио пријемни испит ако успешно уради  50% задатака  са  пријемног испита.

Бесплатна припремна настава одржава се суботом  од 10 до 12 часова у  Петој београдској гимназији, односно  радним данима од понедељка до четвртка у термину од 14 до 16 часова у Осмој београдској гимназији.

Молимо вас да овој новини обавестите ученике осмог разреда и њихове родитеље. Обе школе су на располагању за све додатне информације.

 

Директори Пете београдске гимназије и Осме београдске гимназије