БОЛЕСТ ПРЉАВИХ РУКУ – 3. РАЗРЕД

Реализована је радионица „Болест прљавих руку“, као вид програма здравствене заштите деце за ученике трећих разреда. Радионица је реализована у сарадњи са ДЗ „Вождовац“.
Патронажна сестра је интерактивним приступом приближила ученицима мере, превенције, препоруке и корисне савете када су у питању здрав начин живота и болести болести прљавих руку, уз истицање правилних навика за живљење.