„Родитељ представља своје занимање 3/1“

У одељењу 3/1, године, у оквиру професионалне оријентације, на часу одељењске заједнице, реализована је радионица представљања занимања родитеља. Отац ученице Тајане Бошковић, Божидар Бошковић, представио је своје занимање – хотелијер једног престижног београдског хотела. Родитељ је припремио мултумедијалну презентацију у виду филма о хотелу у коме ради, подацима о капацитетима хотела, запосленима, услугама и гостима. Родитељ је имао и униформу у којој ради, а приступ презентације занимања је био интерактиван, те су ученици радо постављали, али и одговарали на питања о том занимању. Ученици су решавали и креативне задатке, у вези са овим занимањем. На крају су добили и поклоне, које иначе добијају и гости тог хотела. Час је протекао у одличној атмосфери, а истом је присуствовала и педагог школе, Тамара Ивановић.