„Беседништво, рецитовање и култура говора“

И ове школске године наша школа има представника у финалу „Беседништво, рецитовање и култура говора за децу и младе од 10 до 18 година“.
Наш представник је Димитрије Радосављевић из V/3.
За нашу школу наступала је и Јована Миленковић из VIII/3 која је успешно прошла кроз пројекат „Беседништво, рецитовање и култура говора“.