Обавештење – одлука МПНТР о организацији наставе 15-19.3.2021.

ОШ „Ђура Даничић“
Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу дописа МПНТР број: 610-00-00178/2021-07 донета је одлука да се у седмици од 15. до 19. марта 2021. год. образовно-васпитни рад организује се на следећи начин:

У првом циклусу (1. до 4. разреда) наставља се непосредни образовно-васпитни рад према изабраном моделу организације наставе.

У другом циклусу (5. до 8. разреда) обарзовно-васпитни рад оствариће се путем наставе на даљину уз коришћење Google G Suite for Education (Гугл учионица).

Београд, 12.03.2021. год.

Директор школе
Ирена Иванов-Каличанин