ОБАВЕШТЕЊЕ за ученике од 5 – 8. разреда о реализацији наставе од 19.4.

У понедељак, 19.4.2021. год. настава за ученике од 5. до 8. разреда реализоваће се по комбинованом моделу и то:
Од 19.4. до 23.4.2021. год. понедељак, среда и петак група Б одељења прати наставу у школи, а група А прати наставу на даљину у уторак и четвртак група А одељења прати наставу у школи, а група Б прати наставу на даљину.
Ротација група наставља се и у седмицама које следе.Састав група остаје исти као пре 15.3.2021. године.Настава се реализује по важећем распореду  часова са почетком у 8.20 сати.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

Часови трају 30 минута.

Редни број часа Време трајања часа
1. 8.20 – 8.50
2. 8.55 – 9.25
3. 9.40 – 10.10
4. 10.15 – 10.45
5. 10.50 – 11.20
6. 11.25 – 11.55
Београд, 13.4.2021. год.                                        Директор школеИрена Иванов-Каличанин