Угледни час у одељењу 4/3

Дана, 1.4.2021. учитељица Сања Вучић је у одељењу 4/3 одржала угледни час из предмета Од играчке до рачунара у дигиталном кабинету. Наставна јединица носи назив ,,Мапе ума у фунцији наставног процеса и техника учења“.

Циљ часа био је да ученици овладају техником израде дигиталне мапе ума користећи веб алат Кугл (Coogle), као и да им се приближи значај употребе мапа ума која ће им помаћи да лакше усваје, разумеју и дуже запамте градиво. Oбзиром на то да су ученици четврти разред, градиво је обимније, а лекције сложеније, мапе ума су сјајна техника учења. Наш мозак брже памти информације када их сликовито представљамо. Мапе ума помажу нам да боље и лакше памтимо, смишљамо креативне идеје, уштедимо време, учимо кроз забаву. Сви заједно су на часу израђивали једну дигиталну мапу ума на тему материјала и њихових својстава и тиме на конкретном примеру показали како је можемо користити за савладавање садржаја из Природе и друштва, али и у других предмета. Кроз асоцијативно учење ученици су осмишљавали асоцијације на реч ,,мапа“. На пауер поинт презентацији приказани су примери мапа (карта Републике Србје, игра ,,Човече не љути се“, план евакуације, дигитална мапа града). Ученици су радили по групама на рачунарима. Свака група имала је задатак да прикаже добијену лекцију о својствима материјала (врсте материјала, топлотна проводљивост, електрична проводљивост, магнетна својства, светлосна пропустљивост) креирајући грану из централног појма мапе ума (материјали и њихова својства). Дату грану су даље гранали на мање гране, истицали су битне елементе, појмове лекције. Уносили су адекватне слике, снимке са интернета, симболе који су одговарали њиховом задатку. Цео час је интегрисан и са предметима: Српски језик (употреба правописних правила, дигитална писменост), Ликова култура (фотографије са интернета), Грађанско васпитање (сарадња и тимски рад), Физичко васпитање (игра ,,Потрага за благом“). Сам крај часа завршен је игром ,,Потрага за благом“. Сваки ученик добио је своју мапу са корацима које треба да следи како би дошао до своје награде. Награда је подразумевала медаљу ,,Најбољи мапер ума“ која им је уједно и повратна информација о савладаности израде дигиталне мапе ума, али и похвала за уложен труд и рад. Час је био веома успешан, иновативан и интегративан, протекао је у пријатној и сарадничкој атмосфери.

Часу су присуствовале директорка школе Ирена Иванов Каличанин, педагог школе Дина Михаиловић и четири учитељице.