Угледни час из Српског језикa у одељењу 2-2

Дана 20.5.2021. године учитељица Виолета Кондић је у одељењу II-2 (група Б) одржала угледни час из предмета Српски језик. Наставна јединица носи назив „Научили смо писана слова латинице“.

Ученици су кроз интегративну наставу примењивали знања стечена из предмета: српски језик, математика, свет око нас, ликовна култура… Рад је био организован у четири групе са следећим темама: Биљке, Књижевност и граматика, Калиграфија, Задаци са две рачунске операције.

Свака група је имала задатке различитих нивоа сложености, као и израђене игрице и материјале везане за тему, које су ученици откривали путем QР кодова. За сваку игрицу/квиз ученици су аутоматски добијали повратну информацију о резултату, о евентуалном нетачном одговору, као и број тачних/нетачних одговора. На тај начин су ученици могли да врше евалуацију свог рада, заједно са провером решења у завршном делу часа.
Ученици су показали велико интересовање за овакве активности, као и завидан ниво знања. Самостално су радили задатке, сарађивали су у групном раду, поштовали правила, помагали једни другима.
Час је протекао у радном и веселом расположењу. Присуствовали су директорка школе и три учитеља.