Обавештење за ученике 8. разреда

                ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА

испит из СРПСКОГ / МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА је у СРЕДУ, 23.6.2021. године  у 9.00 часоваиз МАТЕМАТИКЕ у ЧЕТВРТАК, 24.6.2021. у 9.00 часова  и испит са КОМБИНОВАНИМ тестом је у ПЕТАК, 25.6.2021. године у 9.00 часова;

– дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;

– школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке;

– сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;

– у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;

– сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.00 на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;

– од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

 

Београд, 10.6.2021. год.                                       Председник школске комисије

Ирена Иванов-Каличанин