УГЛЕДНИ ЧАС: СВЕТО ПИСМО СТАРОГ ЗАВЕТА – ПРЕВОД ЂУРЕ ДАНИЧИЋА

Ученици V/3 разреда Лука Ђачић и Богдан Јеремић су у четвртак 17. јуна у библиотеци школе одржали угледни час. Тема је била Свето писмо Старог завета – превод Ђуре Даничића.

У петом разреду се ђаци први пут сусрећу са Библијом (Старим заветом) тако да је ово била и уједно систематизација наставних тема научених у петом разреду. Циљ часа је био да се развије код ученика свест о Богу као личности која се открива човеку. Упознати ученике са појмовима Светог Предања и Светог Писма. Објаснити ученицима узрок и начин настанка Библије. Указати да је Свето писмо богослужбена књига.  И развити љубав према читању Библије.

Ученици Лука и Богдан су одлично презентовали задату тему уз менторство наставника Верске наставе.

Поред ученика V разреда, часу су присуствовали директорка школе, педагог, логопед, колеге наставници и домаћин библиотекарка школе.Презентација са часа

 

У Београду 17.06.2021. год.

Наставник Верске наставе: Србислав Луковић