Радионица из биологије:  „Ћелија за сваког – Сапуница  против Корона вируса“

У четвртак, 17.6.2021. се одржала  радионица за ученике петог разреда ОШ „Ђура Даничић“ под називомј  „Ћелија за сваког“ у реализацији Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, у оквиру пројекта финансираног од стране Центра за промоцију науке.

Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ организује бесплатне радионице “Ћелија за сваког” у основним школама широм Србије.  Основни циљ радионице је побуђивање интересовања за науку и упознавање ученика са:

– открићима о ћелији

– развојем техника истраживања ћелије

– тродимензијалном грађом ћелија

– моделима мембране

– функцијом ћелија и органела

– везом између изгледа и различитих типова ћелије

– упознавањем грађе и особина вируса

– превенцијом и имунизацијом

Предавачи су показали поступност у обради теме и ученике уводили у смислено повезивање делова у целину и при томе су они имали и активно учешће. Ученици су проверили своје знање, а уједно су стекли нова сазнања о ћелији и конкретно о Корона вирусу. Радионица је прилагођена сваком стилу учења. Ученици су слушали, гледали, правили „слатки“ модел ћелије и Корона вирус користећи конкретни материјал.  Учење по моделу је ученицима било прихватљиво и интересантно. Постављањем отворених  питања која су креативна и подстицајна, едукатори су имали за циљ да да ученицима омогуће изношење мишљења и да повезују знања из различитих обрађених тема, а исто тако и да провере познавање чињеница на дату тему.

Активно учешће ученика, њихова ангажованост, кооперација, слушање, смех је показатељ да су их едукатори успешно усмеравали према усавршавању вештина и знања.                                                                                                                          Виолета А. Дупор