ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УЧЕНИКА 1. И 2. РАЗРЕДА

ПОТВРДУ ДА ЈЕ ДЕТЕ УЧЕНИК НАШЕ ШКОЛЕ И ДА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.
ГОДИНИ ПОХАЂА ПРВИ ИЛИ ДРУГИ РАЗРЕД, КАО И ДА НИЈЕ ДОБИЛО
БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ПО ПРОГРАМУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ НАУКЕ И
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ, РОДИТЕЉ ИЛИ
ДРУГИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ДЕТЕТА МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ ОД ПЕТКА 20.8.2021.
ГОДИНЕ У ОШ „ЂУРА ДАНИЧИЋ“ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 7 ДО 14 ЧАСОВА.
Београд, 18.8.2021. год. Директор школе
Ирена Иванов-Каличанин