Обавештење o почетку школске године 2021/2022.

За све наше ученике школска 2021/2022. година почиње 1.9.2021. године.

Настава за ученике од 1. до 4. разреда почиње у 8.00 часова,
док за ученике од 5. до 8. разреда у 13.30 часова.

Ове школске године настава ће се изводити у две смене (једна смена
ученици од 1. до 4. разреда, друга смена ученици од 5. до 8. разреда).
Смењиваће се на недељном нивоу.


Према Стручном упутству за организацију и реализацију образовно
васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години
настава ће
се одвијати према првом моделу, тј. образовноваспитни рад се реализује
непосредно у школи, обавезна настава као и остали облици образовно
васпитног рада према усвојеном распореду за све ученике од 1. до 8. разреда
у одељењу истовремено. Часови трају 45 мин.

Распоред часова за ученике од 5. до 8. разреда за 1.9.2021. год. биће
истакнут на улазним вратима школе.

Више информација добићете од одељењских старешина на родитељским
састанцима почетком септембра.


Београд, 26.8.2021. год.

Директор школе
Ирена ИвановКаличанин