ХОР И ОРКЕСТАР (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ)

Часови Хора и оркестра као изборног предмета одржавају се у музичком кабинету који поседује пијанино, музички уређај  и ADSL линију за интернет.

Као изборни предмет одржава се још од школске 2006/2007.г.

Предмет Хор и оркестар предаје наставник музичке културе Драгана Филиповић. Часови се одржавају у континуитету током целе школксе године по један час недељно за сваки разред од петог до осмог разреда.

Ученици који се одлуче за овај предмет похађају наставу током 7.часа преподневне смене.

У току школске године, на разним приредбама хор изводи репертоар на следећи начин: уз клавирску пратњу наставника и уз пратњу оркестра састављеног од ученика који свирају неки инструмент (гитара, хармоника, виолина, виолончело, флаута, кларинет…).

Хор представља Школу на разним манифестацијама па се води рачуна о разноврсности програма. Песме су прилагођене узрасту ученика. Програм сачињавају песме свечаног карактера, народне песме, забавне песме намењене школском узрасту и композиције домаћих и страних аутора.

Свака хорска проба састоји се из два дела: рада на правилном дисању и упевавању уз помоћ вокализа и учења нових композиција.

Оријентациони план рада за сваку школску годину:

Септембар: разврставање ученика по гласовима;

Окотбар: рад на дисању и вокализама за распевавање, народним песмама;

Новембар и децембар: учење композиција за Светосавску свечаност;

Јануар: увежбавање програма за Светосавску свечаност;

Фебруар и март: учење и увежбавање забавних и народних песама за приредбу поводом Дана Школе;

Април, мај, јуни: учење и увежбавање забавних песама за разноврсне приредбе (испраћај осмака, пријем првака и слично)

Основни циљ изборног предмета Хор и оркестар је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свог народа.

Остали циљеви и  задаци су да се код ученика развије жеља за активним музицирањем и учествовањем у школским приредбама, да подстиче смисао за колективно музицирање, да развија критичко мишљење.