КУТАК ЗА РОДИТЕЉЕ

КЛУБ РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА

Поштовани родитељи,
Добродошли у нову школску годину! Користимо ову прилику да вас упознамо са иницијативама које Савет родитеља у сарадњи са школом спроводи, а које су усмерене на веће и ефикасније укључивање родитеља на теме значајне за образовање деце и рад школе.

Сарадња родитеља и наставника – формула за квалитетно образовање

Школа је место где се дешавају важне ствари у животима наше деце и зато је не смемо оставити у полумраку властите незаинтересованости.“

Претходнe годинe су јасно указале да постоји потреба, мотивација и прилика да се сарадња између родитеља и наставника/школе развија тако да допринесе доступнијем и квалитетнијем образовању наше деце.

Нужност развоја партнерства између различитих учесника у образовању последњих деценија препознаје се као један од кључних приоритета свих реформи. У својој суштини, развој сарадње/партнерства подразумева да се помогне родитељу да разуме и препозна потребе и правац у коме треба подржати развој детета у образовном процесу  (најбољи интерес детета у образовању), док родитељ представља значајан ресурс за школу, који подражава образовни процес, унапређује квалитет образовања кроз посебна знања, вештине које има као професионалац, односно као волонтер који своју социјалну мрежу и ресурсе ставља на располагању школи.

Школа будућности – школа где су родитељи и наставници партнери у образовању деце!

Добити за децу:

Добити за родитеље:

Добити за наставнике:

 • развој позитивних особина, вредности, навика које су научене у породици;
 • боље комуницирање са одраслима;
 • овладавање вештинама које настају као резултат рада са родитељима волонтерима
 • свест о бројним вештинама и талентима родитеља;
 • позитиван став према школи и породици;
 • развој вештина, способности и талената
 • боље разумевање родитељства и дечјег развоја;
 • свест о изазовима родитељства;
 • осећај подршке од стране наставника и других родитеља;
 • праћење и свест о напредовању детета;
 • ефикасније реаговање на проблем детета;
 • ефикаснија интеракција и комуникација са наставницима и стручним сарадницима;
 • разумевање улоге васпитача;
 • раст самопоуздања и вере у сопствене способности и  препознавање тема за даљи развој у домену родитељства;
 • свест да су добродошли у школи;
 • добит у специфичним вештинама волонтерског рада итд.
 • упознавање породице – културне позадине, потреба и начина на који родитељи виде своју децу;
 • препознавање снага сваке појединачне породице и труда које родитељи улажу;
 • унапређује способности за прихватање различитости сваког детета
 • боља комуникација са породицама, осећај сигурности у комуникацији
 • подршка у избору интервенција за даљи развој вештина комуницирања са родитељима;
 • отвореност за укључивање родитеља у живот и рад школе;
 • могућност реализације неформалних облика образовања

На том трагу ОШ “Ђура Даничић“ је у сарадњи са представницима родитеља и наставника, а на иницијативу педагога школе, покренула иницијативу да се формира Клуб родитеља и наставника.

Клуб је основан прошле школске године и поред Савета родитеља представља  јединствени начин за окупљање наставника и родитеља са заједничким циљем – стварање квалитетних услова  за образовање ученика.

Клубови родитеља и наставника представљају групе које чине родитељи и наставници заинтересовани да се активније укључе у креирање и реализацију програма који представљају подршку за све учеснике активне у образовном процесу – ученике, родитеље и наставнике. Клубови су  оперативне јединице које могу брже и ефикасније да се организују и реализују активности као што су:

 • Испитивање потреба и интересовања различитих учесника – родитеља, наставника и ученика за одређеном подршком,
 • Креирање програма неформалног образовања на све теме које се препознају као значајне, како за ученике, тако и за родитеље и наставнике,
 • Развој иницијатива за унапређење организације живота у школи – школског окружења и услова у школи ,
 • Мапирање/препознавање значајних програма/ иницијатива, удружења, институција итд. активних у  заједници, али и шире (на међународном плану) са којима треба развити партнерство/ укључити се у рад,
 • Прикупљање средстава за програме/ иницијативе које се дешавају у школи, итд.

Посебна добит од успостављања Клубови је чињеница да они представљају место које окупља наставнике и родитеља, који кроз заједнички рад унапређују међусобну сарадњу у достизању најбољег интереса ученика у процесу образовања.
Клубови родитеља и наставника тренутно се креирају и широм земље уз подршку УНИЦЕФ –а и Фондације за отворено друштво, те је то разлог више да се прикључимо овом покрету и у оквиру те инцијативе проширимо наш школски Клуб.

Уколико сте заинтересовани да се укључите у рад Клуба, јавите се одељенском старешини.

У нади да ћемо заједно сарађивати, срдачно Вас поздрављамо!

 

ОТВОРЕНА ШКОЛА ЗА РОДИТЕЉЕ

У оквиру програма сарадње са породицом, према Годишњем плану рада школе реализоваће се ОТВОРЕНА ШКОЛА ЗА РОДИТЕЉЕ.

Тада родитељи / старатељи могу присуствовати васпитно образовном раду, уз претходни договор са наставницима. Термини су претпоследње недеље у месецу према следећем распореду:

родитељи / старатељи могу присуствовати васпитно образовном раду, уз предходни договор са наставницима а термини су према следећем распореду:

Отворена школа за родитеље