Медијатека

Школa има три рачунарске учионице:

Бившу МЕДИЈАТЕКУ, на 2. спрату и ДИГИТАЛНУ УЧИОНИЦУ, на 1. спрату.

Дигиталну учионицу смо добили у оквиру пројекта „Дигитална школа“. Рачунари су распоређени у две учионице.

Бивша МЕДИЈАТЕКА на 2. спрату има 10 радних места. Сви рачунари су повезани на АДСЛ линију за интернет. Учионица располаже са пројектором /видео бим, ласерским штампачем, скенером, фотокопиром..

У приземљу се налазе а друге две учионице са рачунарима. Једна има 20 радних места из пројекта „Дигитална школа“. У другој учионици у приземљу се налази 16 рачунара које је школа добила као донацију од УНИКРЕДИТ банке. Сви рачунари су повезани на АДСЛ линију за интернет.

Све три учионице се свакодневно користе у редовној настави и настави изборних предмета и секција.

Поред тога школа има 6 лап топ рачунара, 6. пројектора, 4 интерактивне табле које наставници наше школе користе за реализовање наставе. Свака учионица у школи има рачунар са интернетом.