ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ШКОЛСКА 2021/22. ГОДИНА

Одлука о додели уговора – исхрана

Јавни позив исхрана

План јавних набавки за 2022. годину

Одлука о додели уговора – електрична енергија

Измењена верзија плана јавних набавки

 

ШКОЛСКА 2019/20. ГОДИНА

Усаглашен План набавки за 2020. годину

План набавки за 2020. годину

Обавештење о закљученом уговору за исхрану

Одлука о додели уговора за исхрану

Конкурсна документација за исхрану

Позив за подношење понуда за исхрану

Обавештење о обустави поступка за исхрану

Одлука о обустави поступка за исхрану

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за исхрану

Конкурсна документација за исхрану

Позив за подношење понуда за исхрану

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности добара – електрична енергија

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку услуга – настава у природи

Одлука о обустави поступка за извођење наставе у природи

Одлука о додели уговора за електричну енергију

Обавештење о закљученом уговору за извођење екскурзије, излета и наставе у природи

Измена конкурсне документације- настава у природи

Обавештење о закљученом уговору за исхрану

Конкурсна документација за јавну набавку услуга- извођење наставе у природи

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга- извођење наставе у природи

Конкурсна документација за јавну набавку добара- електрична енергија

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара- електрична енергија

Одлука о додели уговора за исхрану 

Обавештење о обустави поступка

Конкурсна документација за исхрану

Позив за подношење понуда за исхрану

Одлука о обустави поступка за извођење екскурзија, излета и наставе у природи

Одлука о додели уговора за извођење екскурзија, излета и наставе у природи

План набавки за 2019. годину

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора за исхрану

 

ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА И РАНИЈЕ ГОДИНЕ

 

Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга -исхрана 2018.

Одлука о додели уговора – исхрана 2018.

Позив за подношење понуда – исхрана 2018.

Конкурсна документација -исхрана 2018.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга – извођење излета 2018

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга – извођење излета 2018

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга – извођење излета 2018

Конкурсна документација за јавну набавку добара – извођење излета 2018

Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – екскурзије 2018

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга – извођење екскурзије 2018

Конкурсна документација за јавну набавку услуга – извођење екскурзије

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга – извођење екскурзије

Одлука о додели уговора – електрична енергија 2017

Конкурсна документација за јавну набавку добара – електрична енергија 2017

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – електрична енергија 2017

Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – екскурзије 2017

Одлука о додели уговора – екскурзије 2017

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде – екскурзија 8 разред 2017

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде – екскурзија 8 разред 2017

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде – екскурзија 8 разред 2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – екскурзија 8 разред 2017

Измена и допуна конкурсне документације – екскурзија 8 разред 2017

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде – екскурзија 8 разред 2017

Позив за подношење понуда – екскурзија 8 разред 2017

Конкурсна документација – екскурзија 8 разред 2017

Обавештење о закљученом уговору – исхрана 2017

Одлука о додели уговора – исхрана 2017.

Одоговор на Захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга – исхрана ученика

Позив за подношење понуда – исхрана 2017.

Конкурсна документација – исхрана 2017.

Одлука о додели уговора – електрична енергија 2017.

Позив за подношење понуда – електрична енергија 2017.

Конкурсна документација – електична енергија 2017.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга – исхрана ученика

Одговор на захтев за појашњење документације – исхрана 2016/2017.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга – исхрана 2016/2017.

Конкурсна документација – исхрана 2016

Измена рока – електична енергија

Појашњење – електична енергија

Позив за подношење понуда – електична енергија

Конкурсна документација – електична енергија

Правилник о набавкама ОШ „Ђура Даничић“