ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

МЕРЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У ШКОЛИ РАДИ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 – ЛИНК

СМЕРНИЦЕ ЗА РОДИТЕЉЕ – ЛИНК

 

Поштовани родитељи,

званични допис школи од стране Школске управе БеоградЛИНК

 

Током месеца децембра организовано и урађено је богато и креативно
стваралаштво са уценицима продуженог боравка. Деца су сјајно одрадила
различите украсе и уживали смо у лепоти украшених новогодишњих
украса. Украсе смо продавали на Новогодишњем базару 23. и 24. 12.
2019. И том приликом су се ученици боравка се опробали у улози
продавца. Од зарађеног новца купићемо едукативне – креативне друштвене
игре и реквизите.

 

Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно образовног рада, који се одвија пре и после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне, здравствене и социјалне вредности.

Неки од наших радова:

Рад у продуженом боравку се много разликује од рада у редовној настави јер се међусобно преплићу и повезују рад, учење и игра.

Наша школа организује Продужени боравак за потребе наших ученика. Боравак похађају ученици 1. и 2. разреда.

Рад се одвија у две смене, од 7-17 часова.

Пружамо леп простор прилагођен дечијим потребама. Атмосфера у боравку је пријатна, по потреби радна а по потреби забавна.

Опремљени смо неопходним техничким и дидактичким средствима, која нам помажу да остваримо своје планиране циљеве.

Шта је то по чему смо специфични и интересантни?

Поред наведеног:

* прелепо опремљен простор;
* простор је само наш (користе га само ученици боравка);
*у раду са децом уважавамо различите могућности ученика и имамо увек у виду да се деца развијају различитим темпом и на различите начине;
*откривамо посебне склоности сваког детета, истичемо их, развијамо, а резултате награђујемо (у виду диплома, признања, похвала и слично)
* од ученика тражимо онолико колико могу да пруже;
*радимо домаће задатке;
*вежбамо, проширујемо знања;
*обављамо индивидуалне разговоре са родитељима, дајемо информације о напредовању њиховог детета, обавештавамо какво је њихово дете у игри, како усваја градиво приликом учења, на којим садржајима треба додатно радити, колико је дете спремно да прихвати и пружи помоћ у групи, како реагује на умор, како се носи са проблемима;

Ученици који похађају боравак непосредније и интезивније комуницирају са другом децом, чвршће и смисленије повезују школско учење са животом изван школе.

На који начин организујемо, којим садржајима и активностима испуњавамо наше време?

* време организујемо у 3 сегмента:
– слободно време (друштвене игре по слободном избору, игре опуштања, спортске игре, …)
– време за израду домаћих задатака (самосталан рад ученика уз помоћ наставника)
– усмерене активности ученика: ликовне, музичке, спортске, говорно – језичке радионице, радионице цртања помоћу рачунара, радионице страних језика (енглески, немачки, италијански, шпански…)

Одмор и забава су прилагођени временским условима. Сваки дан шетамо. Користимо школску салу, спољне спортске терене, оближње, дигиталну учионицу, библиотеку…

Учествујемо у обележавању свих значајних догађаја у нашој школи (Дан школе, школска слава Свети Сава, Новогодишњи вашар и приредба, 8. мартовска продајна изложба и приредба, Јесењи вашар и Шеширијада, приредбе за почетак и крај школске године).

Учествујемо у разним пројектима и хуманитарним акцијама.

ЗАЈЕДНИЧКОМ САРАДЊОМ ОСВАЈАМО ОСМЕХ СВАКОГ УЧЕНИКА
И ЗАТО ДРАГИ РОДИТЕЉИ НЕ ЗАБОРАВИТЕ:
ДЕТЕ ЈЕ ЈУТРО СУТРАШЊЕГ ДАНА!
ПРУЖИМО МУ РУКЕ СА СВИХ СТРАНА