ПРВАЦИ

 icon-arrow-left  ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У 1. ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Упис деце у 1. разред обавиће се у времену од 1.04.2019.године до 31.05.2019. године у складу са чл.18. Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 55. Закона о основном образовању и васпитању.

Упис у први разред школске 2019/2020. године је ОБАВЕЗАН ЗА СВУ ДЕЦУ:

Која су рођена од 01.03.2012. године до 28.02.2013. године.

Деца рођена од 01.03.2013. године до 31.08.2013. године(превремени упис) уписују се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

У Школи се учи енглески од првог разреда, а немачки или италијански језик од петог разреда.

Школа има организован продужени боравак и исхрану ученика.

Документација потребна за упис ученика у први разред:

  • Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопијa) који може бити старији од 6 месеци (задржава се)
  • Доказ о здравственом прегледу детета (потврда надлежног педијата)
  • Лична карта родитеља/законског заступника детета (на увид)
  • Уверење предшколске установе о  похађању припремног предшколског програма (доставити након добијања уверења)
  • У први разред наше школе могу се уписати и деца са подручја друге школе подношењем захтева школи.

Заказивање тестирања обавља се  у канц. бр. 31/ 2 спрат од 8 до 15 часова сваког радног дана.

Тестирање се врши код педагога школе, канцеларија број 11, приземље.

Будућим првацима желимо срећан почетак и успешно школовање!

КОРАЦИ ПРИЛИКОМ УПИСА УЧЕНИКА У 1. РАЗРЕД

  1. Родитељ/законски заступник обавља лекарске прегледе детета и од надлежног педијатра узима – Потврду о здравственом прегледу детата.
  2. У наведеном термину (од 1.04.-31.5.2019.) са СВОМ потребном документацијом, наведеном у Обавештењу за упис (осим Уверења о похађању припремног предшколског прогама), родитељ долази код административног радника школе ( канцеларија бр. 31/2 спрат) и заказује тестирање.
  3. Доказ о здравственом прегледу детета је обавезан документ при заказивању тестирања.
  4. Након изабраног  термина родитељ/законски заступник доводи дете на тестирање код педагога (канцеларија бр. 11/ приземље).

Фотографије приредбе за прваке 2019

icon-arrow-left