„РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНО- КОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ И КУЛТУРЕ- ПОВЕЗАНЕ ШКОЛЕ- ФАЗА 2“