САВЕТ РОДИТЕЉА

У Школи је веома активан Савет родитеља. На седницама Савета износе се предлози за побољшање функционисања Школе. Родитељи имају могућност да дају своје предлоге и мишљења и да активно учествују у животу и раду школе. Једна од кључних одлука Савета, донета у новембру 2003. године, представља увођење физичког обезбеђења финансираног од стране родитеља. Обезбедјење се реализује сваког радног дана, од 7:30 до 19:30 часова. На тај начин Савет родитеља дао је непосредан допринос повећању укупне безбедности ученика у школској згради и школском дворишту. Уопште, Школа дугује велику захвалност свим родитељима због изузетног одзива у реализацији ове одлуке.

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ

Извод из Статута школе о Савету родитеља