ШКОЛСКИ МЕДИЈАТОРСКИ КУТАК

Од 3.12.2013. године почео је са радом Школски медијаторски кутак који ће се одржавати уторком и четвртком у учионици број 15 у приземљу школе у 13:10 часова. 

Кутак је отворен за све ученике који имају неки проблем или су у сукобу са неким вршњаком и који хоће да га реше на ненасилан начин. Помоћ ће им пружити чланови Школског медијаторског тима који су прошли обуку за медијатора.

Школски медијатори помажу да се конструктивно реше конфликти у школи и омогућавају квалитетну комуникацију у школи. Медијатори помажу вршњацима да :

– сагледају сукоб и проблем
– сагледају разлоге који доводе до сукоба
– сагледавају начине да се чују, разумеју и успоставе контакт
– схвате начине самосталног превазилажења проблема и изласка из ситуација сукоба

О МЕДИЈАЦИЈИ – за школски часопис