ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН


Након поступка вредновања рада школе у протеклом периоду формиран је на Наставничком већу Стручни тим за израду развојног плана. Овим документом желимо да одредимо основне приоритетне области у наредном трогодишњем периоду. Овај документ је флексибилан за дипуне, измене и промене у наредном периоду.

Школа реализује четврти циклус Школског развојног плана.

Приоритетне области промена су:

 1. Настава и учење ( оцењивање,вредновање постигнућа )
 2. Школска клима – ЕТОС
 3. Подршка ученицима : подршка учењу и професионална оријентација
 4. Годишњи и школски програм рада
 5. Образовна постигнућа

Наставничко веће је формирало нови Тим за ШРП. Координатор Тима је Снежана Матић, професор разредне наставе. У наредне три године Стручни тим радиће у следећем саставу: Боривој Кнежевић, директор школе, Светлана Миленовић, проф. српског језика и књижевности,Ирена Иванов-Каличанин, проф. физике и координатор Тима за самовредновање, Ивана Јанков, проф. биологије, Бранислава Ивановић, професор разредне наставе, Наташа Симуновић, професор разредне наставе, Миљана Симановић, професор разредне наставе, Србислав Луковић, вероучитељ, Весна Виријевић, проф. грађанског васпитања и Лидија Алијевић, представник родитеља.

НАША СНАГА

 • Традиција дуга пола века  у васпитању и образовању ђака
 • Стручан наставни кадар, стално дигитално  усавршавање
 • Организација настава ( интердисциплинарна настава )
 • Наши ученици постижу успех на републичким такмишењима
 • Страни језици: енглески, немашки, италијански
 • Учешће у разним пројектима
 • Боравак од 1. до 4. разреда
 • Предшколска група
 • Сала за физичко и терени
 • Доброопремљена библиотека
 • Дигитални и информатички кабинети, медијатека
 • Интернет и компјутери у свим учионицама и кабинетима
 • Школски часопис

НАША СЛАБОСТ

 • Близина ОШ“Змај Јова Јовановић“
 • Слабији тимски рад
 • Недовољно укључивање школе у нове националне и међународне пројекте
 • Недовољна примена наученог у пракси ( научили на семинару – применили у пракси ) и размена позитивних искустава у настави

НАША МИСИЈА

Мисија наше школе је повезаност школе и живота, заправо примена наученог кроз праксу. Развитак личности ученика и наставника, међусобно разумевање, толеранција и сарадња кроз тимски рад, креативне радионице.

Ми смо школа која негује савремену наставу и подстиче позитивне људске вредности.

НАША ВИЗИЈА

Желимо да постанемо школа која константно унапређује наставни процес, побољшава међусобне односе, развија способности и интересовања ученика да бисмо је сви волели, радо долазили и лепо се осећали у њој.
Желимо да постанемо школа која квалитетно и занимљиво креира време, а наставници су сарадници, координатори и саветници које ђаци уважавају и радо испуњавају своје обавезе.