СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

У дворишту школе налазе се спољни спортски терени.