ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље

Посебан протокол за заштиту деце и ученика од насиља злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама

Правилник о безбедности и заштити ученика

4.2.2015. године
У оквиру реализације програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања и програма превенције ризичног понашања, медијатори наше школе и деца предшколске групе ПУ “Чика Јова Змај“ учествовали су на Наградном такмичењу Инцест траума центра – Београд у децембру 2014.